អ្នកកើត​ឆ្នាំវក ខា​ល និង​ម្សាញ់​ ជា​ឆ្នាំ​ដែល​ខ្វះ​អ្វីទៅ​?

Print
falling-money-185239056-57aa6b9d5f9b58974a240955

កាលពីអត្ថបទមុនយើងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពីឆ្នាំទាំង៣ដែលខ្វះស្នេហាពិតរួចមកហើយ។ ដូចនេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីឆ្នាំវក ខាល និងម្សាញ់វិញម្តង។ តើពួកគេខ្វះអីទៅ?

អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវក ខាល និងម្សាញ់គឺជាបុគ្គលដែលខ្វះប្រាក់។

ពួកគេជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចាយលុយជាទីបំផុត ឲ្យតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត គេនឹងចាយដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីឡើយ។

left-post-ad
right-post-ad

នៅពេលខ្លះគេអាចចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ ដូចនេះទោះបីជាគេមានសមត្ថភាពរកលុយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គេនៅតែខ្វះលុយដែរ។

គេជាមនុស្សដែលរកកាន់តែច្រើន ចាយកាន់តែច្រើន ដោយគ្មានបំណងចង់សន្សំនោះទេ។ ដូចនេះក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេគឺខ្វះលុយជានិច្ច៕

ប្រភព ៖ Health.com.kh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *