ហុងស៊ុយ ៖ ទូរ​ទឹក​ក យើងមិន​អាច​ដាក់ របស់​អ្វីខ្លះទៅ​?

Print
SAM-AMF-RS7527BHCBC-BK

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានប្រើទូរទឹកកកនៅផ្ទះ ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្ត ដាក់របស់នៅលើទូរទឹកកកខ្លាំងណាស់។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថា វាអាចប៉ះពាល់ដល់សំណាងរបស់អ្នកបាន។ ហេតុអ្វីបានជាមិនអាចដាក់ទៅ?

នៅពេលដែលអ្នក ដាក់របស់ផ្សេងៗនៅលើទូរទឹកក វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពមិនល្អ ថែមទាំងអាចបំផ្លាញទ្រព្យអ្នកទៀតផង ដោយធ្វើឲ្យទ្រព្យនៅមិនគង់ឡើយ។

ម្យ៉ាងទៀត អ្នកក៏មិនអាចដាក់ទ្វារទូរទឹកក បែរចំទ្វារផ្ទះដែរ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យទ្រព្យអ្នកមិននឹងនរ ដែលអាចធ្វើឲ្យវាហូរចេញក្រៅអស់បាន។

left-post-ad
right-post-ad

ជាងនេះទៅទៀត អ្នកក៏មិនអាចដាក់នៅក្នុងផ្ទះបាយដែរ ព្រោះវាឆុង ជាហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានជម្លោះជាមួយអ្នកផ្ទះ ហើយមនោសញ្ចេតនាអ្នក និងស្វាមីក៏អាចមានបញ្ហាដូចគ្នា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *