ម៉ូដ​សក់​ សម្រាប់​នារី​ចូលចិត្ត​ពាក់មួក​

Print
នៅពេលដែលអ្នកពាក់មួក ប្រសិនជាអ្នក ធ្វើម៉ូដសក់មួយប្រភេទនេះ ហើយគួបផ្សំនឹងមួកអ្នក នោះអ្នកនឹងមានសម្រស់ កាន់តែស្អាតជាងមុន ជាមិនខានឡើយ។

តើមានរបៀបធ្វើ បែបណាខ្លះទៅ?

1(1688) 1(12) 2(11) 3(11)

ប្រភព ៖ Health.com.kh

left-post-ad
right-post-ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *