ពណ៌សក់ សម្រាប់សុភាពនារី មានសំបុរស្រអែម

Print
Hair-color-2-2សម្រាប់អ្នកសំបុរស្រអែមខ្មៅ វាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេ ពីរព្រោះសំបុរនេះ ត្រូវការវិធីថែរក្សាស្បែក ដូចនឹងការថែរក្សាស្បែកពណ៌សំបុរសផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត សម្រាប់ពណ៌នៃសក់វិញ គឺមិនមានបញ្ហានោះទេ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាពណ៌សក់ ដែលជួយលើកសម្រស់របស់អ្នក។

ពណ៍សក់ ដែលអ្នកនឹងផ្តល់អនុសាសន៍ សម្រាប់ស្បែកខ្មៅងងឹត?
សូកូឡាស្រមោល
(Warm chocolate shades)
Hair-warm chocolate-1-
– Auburn Hued
Auburn hued color
ទង់ដែង (Sun kissed blonde shades)
Hiar-color-Blonde shad-3-
– Brunette hue
Hairl color
ពណ៌ទាំងនេះ អាចត្រូវបានបន្ថែមជារបៀបហាយឡាយ (highlight) ហើយវាក៏អាចជួយឲ្យអ្នកដែលមានស្បែកស្រអែមខ្មៅ មើលទៅធ្វើស្រស់ស្អាតជាងមុនផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *