ក្រែមថោក និងថ្លៃ … លទ្ធផល គឺខុសគ្នាបែបនេះឯង

Print
2518555-86901-3-1000-1466257663

ក្រែមដែលមានតម្លៃថោក (រូបខាងឆ្វេង)
– លាបទៅចាំងភ្នែក
– មានអារម្មណ៍ថា សើមជាប់មាត់
– ក្លិនមិនសូវល្អ
– យ៉ាងណាមិញ វាអាចចាត់ទុកថា អាចទទួលយកបានដែរ
– តម្លៃវិញប្រហែល ៨ ដុល្លារ។

ក្រែមដែលមានតម្លៃថ្លៃ (រូបខាងស្តាំ)
– លាបទៅរាបស្មើល្អ
– មើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញ
– ក្លិនក្រអូប
– មានអារម្មណ៍ថាស្ងួតល្អ
– តម្លៃប្រហែល ៣៥ ដុល្លារ៕

ប្រភព ៖ Brightside.me

left-post-ad
right-post-ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *